Bendradarbiaujančios įstaigos

Telšių socialinių paslaugų centras

Centro veiklos pobūdis — socialinė veikla.

Centro tikslas — didinti visų Telšių  rajono bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims ir šeimoms.

VšĮ Lektoriai

VšĮ „Lektoriai“ nuo 2015 metų veikianti įstaiga, besispecializuojanti moksliniuose tyrimuose, neformaliame ugdyme bei visuomenės sveikatos gerinime. Veiklos sritis apima švietimas, asmens sveikatos priežiūros praktinė ir mokslinė veikla.

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

Asociacija „Dainuojantys žemaičiai“

Telšių kultūros centras

Maltos ordino pagalbos tarnyba

VšĮ „Telšių menų inkubatorius“

Telšių sporto ir rekreacijos centras

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras